Bukováček

Spolek Bukováček z Bukové u Příbramě

Bukováček

Dětský den v Bukové

Chcete si ověřit některé své znalosti, schopnosti a dovednosti? Či se jen tak vyřádit na velkých
nafukovacích atrakcích?

Potom přijďte v neděli 16. června od 14:00 na hřiště v Bukové...

Děkujeme těmto sponzorům:
Obecní úřad Buková - zafinancování velkých nafukovacích atrakcí; Čechova stodola - věcné dary

Těšíme se na Vás

 
Pokud se chcete také podílet na aktivitách v naší obci kontaktuje nás: bukovacek@email.cz