Bukováček

Spolek Bukováček z Bukové u Příbramě

Bukováček

Masopustní rej se zabijačkovými hody

Krátká zprávička o průběhu akce. Ve fotogalerii naleznete fotky z této akce.

V sobotou 14. února 2009 se v Bukové konal Masopustní rej se zabijačkovými hody, pořádaný občanským sdružením Bukováček. 

Masopustní průvod vyrazil od hospůdky Na Zámecké ve 13 hodin. Ozdobený traktor vezl na valníku harmonikářku, která celou cestu hrála a zpívala a kolem křepčilo asi 20 dospělých a 10 dětských masek. Bukovští občané je hostili, přispívali do kasičky, tančili s nimi a někteří je i doprovázeli. Průvod vesnicí trval asi 2 hodiny a končil v hospodě Na Zámecké, kde se již od předešlého dne připravovaly zabijačkové hody.

U vchodu do restaurace vítala každého příchozího selka v kroji a pohostila ho štamprličkou a koblížkem. Ve chvíli kdy dorazily masky s harmonikářkou nebylo již v hospůdce k hnutí. Lidé si pochutnávali na zabijačkových produktech (jitrnice, jelítka, ovar, tlačenka, polévka, guláš). O zábavu se starala neúnavná harmonikářka, která se v pauzách střídala se zpívajícím kytaristou. Tančilo se, zpívalo, pilo a hodovalo až do pozdních večerních hodin. Akce se zúčastnilo přes 100 lidí a je nám velmi líto, že se řada dalších do hospody už nevešla. „Tohle Buková snad 50 let nezažila,“ tak takto nás například povzbudila v naší činnosti jedna z příchozích dam.

Průvod masek

 
Pokud se chcete také podílet na aktivitách v naší obci kontaktuje nás: bukovacek@email.cz