Bukováček

Spolek Bukováček z Bukové u Příbramě

Bukováček

Veřejné čtení pro děti

OBECNÍ KNIHOVNA ve spolupráci s Bukováčkem pořádají veřejné čtení pro děti v prostorách Obecního úřadu v Bukové u Příbramě           

 

5.dubna 2009  od 16:30 hod

Děti budou mít možnost poslechnout si
poutavé čtení, vypůjčit si knihu
a namalovat obrázek.

Čtenářem se nikdo nerodí,
čtenáři musíme ukázat cestu.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým jako televize. Právě to je ta správná cesta, jak v dítěti nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si rovněž v dospělosti.

 
Pokud se chcete také podílet na aktivitách v naší obci kontaktuje nás: bukovacek@email.cz