Bukováček

Spolek Bukováček z Bukové u Příbramě

Zámek

Zámek v Bukové u Příbramě

Zámek vystavěn za majitelů Dubských  v r. 1764.
Od Dubských vykoupil zámek Kašpar Bora, po jeho smrti majitelkou v r. 1787 jeho manželka Barbora, poté Scholer Josef Emis Freiher von Alter. Pozdější majitelkou byla princezna Hohenzollern Hechingen, rozená z Karlandu. V roce 1810 byl majitelem generál Grafen Ferdinand z Wartensleben, který v r. 1813 prodal zámek Zikmundovi Goldsteinovi z Prahy. Ten zemřel v roce 1828 a majitelkou zámku se stala jeho manželka Elška Goldsteinová až do roku 1946, kdy jej prodala hraběti Coloredo Mansfeldovi. Při pozemkové reformě koupil zámek s budovami a hospodářstvím jako zbytkový statek Jaroslav Münzberger, bankovní úředník z Prahy v r. 1921. Zdroj: podle Pamětní knihy obce Bukové

Stavebně historický popis zámku
Severozápadně od návsi. - Postavený r. 1764 v pozdně barokním slohu, adaptovaný ve 20. stol. - Trojkřídlý, patrový, s mansardovou střechou, členěný pásy rustiky v nárožích a obdélnými okny. Zahradní průčelí s trojosým středovým risalitem s trojúhelníkovým ukončením a s pavilónovou nástavbou s polokruhovým štítem. Přízemí sklenuto plackami a valenou klenbou s lunetami. Nad dveřmi rokokové řezby, na vstupních dveřích rokokové kování. - V zámku byl umístěn domov důchodců, dnes v soukromém vlastnictví, veřejnosti nepřístupný. Okolo zámku zbytek zámeckého parku a hospodářské budovy.
Zdroj: podle knihy Umělecké památky Čech; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích

Aktuální fotografie zámku

Zámek.jpg

 
Pokud se chcete také podílet na aktivitách v naší obci kontaktuje nás: bukovacek@email.cz